KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV

NGĂN NGỪA TỘI PHẠM MA TÚY BẰNG QUẢN LÝ CAI NGHIỆN HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2020

CÓ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CƠ SỞ CAI NGHIỆN TƯ NHÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2020

TRÁNH PHÂN BIỆT THỜI HẠN QUẢN LÝ NGƯỜI TRÊN VÀ DƯỚI 18 TUỔI SỬ DỤNG MA TÚY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2020

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TP. HCM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM cũng là nội dung được nhiều cử tri quan tâm với mong muốn mô hình sẽ đạt được hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã - hội của thành phố và các cùng lân cận.

HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Là đầu tàu kinh tế của đất nước, chiếm trên 21% tổng sản phẩm GDP và trên 29% tổng thu ngân sách của cả nước, TP.HCM cần một tổ chức chính quyền đô thị phù hợp để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới....

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Truyền hình Quốc hội Việt Nam ghi nhận ý kiến cử tri về nội dung này.

DÀNH NGUỒN LỰC CHO ĐẤU TRANH TỘI PHẠM MA TÚY KHU VỰC BIÊN GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trong Dự thảo Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh cần thiết phải dành nguồn lực ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới tiếp giáp- là những nơi dễ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy....

LÀM RÕ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), liên quan đến quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy…các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể về thẩm quyền, phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện,...

QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Nội dung của Chương V tại dự thảo Luật Phòng, chống Ma túy (sửa đổi) quy định về Cai nghiện ma túy, cũng nhận được nhiều ý kiến của đại biểu tại hội trường sáng nay, vì cơ bản khắc phục tình trạng bất cập trong công tác cai nghiện thời gian qua,...

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, sáng nay 13/11 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội cho ý kiến về Luật phòng chống ma túy (sửa đổi)....

CỬ TRI ĐỒNG TÌNH VỚI CÁC DỰ ÁN LUẬT SẮP THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI LẦN NÀY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Theo dự kiến ngày 13/11 quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật gồm các luật xử lý vi phạm hành chính, luật cư trú (sửa đổi), Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)… được nhiều cử tri ở Tp.HCM đồng tình và cho rằng các luật trên được ban hành là cần thiết.

HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

Là đầu tàu kinh tế của đất nước, chiếm trên 21% tổng sản phẩm GDP và trên 29% tổng thu ngân sách của cả nước, TP.HCM cần một tổ chức chính quyền đô thị phù hợp để phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG 21H30 NGÀY 12/11/2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/11/2020

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN PHÙ HỢP TÌNH HÌNH MỚI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Sáng mai 13/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) Một trong những sự cần thiết phải sửa đổi lần này là do tình hình sử dụng trái phép chất ma túy tại Việt Nam ngày càng phức tạp,...

CỤM Ý KIẾN VỀ CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TP. HCM
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM cũng là nội dung được nhiều cử tri quan tâm với mong muốn mô hình sẽ đạt được hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã - hội của thành phố và các cùng lân cận.