HƠN 300 ĐƠN VỊ THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ LỸ THUẬT, PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thực hiện: DH 10/07/2018

Sẽ có 300 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Đây là thông tin Ban tổ chức cho biết tại buổi họp báo về Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ 2018, ngày 10/7, tại Hà Nội.