ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

NHÌN LẠI 5 NGÀY LÀM VIỆC CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

HỌP BÁO BẾ MẠC ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG, TOÀN TÂM TOÀN Ý PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

CỬ TRI TP.HCM TIN TƯỞNG VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
👤Phạm Quyền - Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/02/2021

Vui mừng với danh sách của các đại biểu vừa trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, người dân cả nước kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn tạo khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/01/2021

PHỎNG VẤN ÔNG PHAN XUÂN DŨNG - CHỦ NHIỆM UBKH , CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/01/2021

BỎ PHIẾU BẦU 200 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/01/2021

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/01/2021

BÌNH TĨNH, CHỦ ĐỘNG, HẢI DƯƠNG QUYẾT TÂM KHỐNG CHẾ DỊCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/01/2021

KỲ VỌNG VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐỦ ĐỨC, TÀI,UY TÍN
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔29/01/2021

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM TRONG LỰA CHỌN NHÂN SỰ
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔29/01/2021

CHÙM PHỎNG VẤN BÊN LỀ VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI ĐẠI HỘI XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2021

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC: TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2021