HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025
👤XUÂN DẦN - BÍCH LIÊN - VŨ HIẾU 🕔19/11/2020

Sáng nay, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị....