HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG

TỘI PHÁT HÀNH GAME TRÁI PHÉP
👤Đào Anh Thư - Phạm Thu Thảo - Nguyễn Hải Linh 🕔02/07/2018

TÌNH HUỐNG MÔ TẢ HÀNH VI PHÁT HÀNH GAME TRÁI PHÁP LUẬT

TỘI SẢN XUẤT BUÔN BÁN THUỐC GIẢ
👤Đào Anh Thư - Phạm Thu Thảo - Nguyễn Hải Linh 🕔02/07/2018

Tình huống mô tả hành vi phạm tội sản xuất thuốc đông dược giả

TỘI NÉM CHẤT BẨN VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC
👤Đào Anh Thư - Phạm Thị Thu Thảo 🕔02/07/2018

Tình huống đề cập đến hành vi tấn công, uy hiếp người khác bằng việc ném chất bẩn vào nhà. Theo đó, hành vi này có thể qui vào tội cố ý phá hoại tài sản của người khác.

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 139: XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC
👤Anh Thư - Nhật Thảo - Việt Hòa 🕔18/05/2018

Chương trình đề cập đến hành vị chiếm nhà của người khác, không cho chủ nhà về ở, vụ việc điển hình ở đây là chiếm nhà để siết nợ

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 138: XÂM PHẠM QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI
👤Anh Thư - Nhật Thảo - Việt Hòa 🕔18/05/2018

Chương trình đề cập đến những vi phạm liên quan đến bình đẳng giới như việc chồng ngăn cấm vợ hoạt động kinh tế, văn hóa, văn nghệ, đánh đập vợ

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 137: LÀM GIẢ VÉ SỐ TRÚNG THƯỞNG
👤Anh Thư - Nhật Thảo - Việt Hòa 🕔18/05/2018

Chương trình nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến hành vi làm giả vé trúng thưởng sổ xố

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 24-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 21-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 20-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 17-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG NGÀY 10-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 18-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 15-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 13-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG 12-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/03/2018