HĐND CÁC CẤP

HÀ TĨNH: BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII
👤Diệu Linh - Quang Định Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Hà Tĩnh 🕔29/06/2016

Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, HĐND tỉnh khóa XVII cũng đã tiến hành thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

VĨNH PHÚC: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
👤Thanh Nga - Thùy Linh Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Vĩnh Phúc 🕔29/06/2016

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp kỳ này, các đại biểu bầu một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

TP HỒ CHÍ MINH: KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
👤Bùi Cường – Tăng Sắc 🕔29/06/2016

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa IX, chiều qua, các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo UBND Thành phố. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khoá IX.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/06/2016

Ngày 28-06-2016, Hội đồng nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Gia Lai, Hải Dương khai mạc kỳ họp thứ nhất. Một trong những nội dung quan trọng nhất của các kỳ họp lần này là công tác nhân sự, bầu các chức danh quan trọng của UBND, HĐND tỉnh, thành phố.

HÀ TĨNH: BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII
👤Diệu Linh - Quang Định, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Hà Tĩnh 🕔28/06/2016

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành thảo luận tại hội trường và họp phiên bế mạc vào sáng 28-6.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH BẮC NINH, THÁI NGUYÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT.
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/06/2016

Sáng 28-6, Hội đồng nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên khai mạc kỳ họp thứ nhất. Một trong những nội dung quan trọng nhất của kỳ họp lần này là công tác nhân sự, bầu các chức danh quan trọng của UBND, HĐND tỉnh, thành phố.

BAN TUYÊN GIAO TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016
👤Như Thảo – Viết Bằng Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Bình Phước 🕔28/06/2016

Sáng ngày 27-06-2016, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016.

CẦN THƠ: TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ
👤Công Tràng Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Cần Thơ 🕔28/06/2016

Hôm ngày 27-06-2016, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp vừa qua.

CAO BẰNG HỌC TẬP, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG
👤Hà Lan - Nguyễn Hùng Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Cao Bằng 🕔28/06/2016

Sáng ngày 27-06-2016, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH HÀ TĨNH, NINH THUẬN VÀ BẾN TRE TỔ CHỨC KỲ HỌP KIỆN TOÀN CÁC CHỨC DANH TRONG CƠ QUAN CỦA HĐND VÀ UBND NHIỆM KỲ 2016-2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/06/2016

Ngày 27-6, Hội đồng nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bến Tre tổ chức kỳ họp nhằm kiện toàn các chức danh trong cơ quan của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HẢI PHÒNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ
👤Tú Anh - Hải Yến Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Hải Phòng 🕔25/06/2016

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
👤Như Thảo - Viết Bằng Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Bình Dương 🕔25/06/2016

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng vừa họp phiên bế mạc.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/06/2016

Hôm nay, Hội đồng nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Định, Thái Bình, Quảng Bình tổ chức họp và tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu các chức danh theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương.

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVII
👤 Võ Linh, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Quảng Bình 🕔24/06/2016

Sáng 24-6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng tiến hành kỳ họp thứ nhất để nghe báo cáo tổng kết công tác bầu cử; bầu các chức danh của HĐND, UBND cấp tỉnh.

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XII
👤Lê Quang, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Bình Định 🕔24/06/2016

Sáng 24-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ này, các đại biểu bầu một số chức danh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.