HĐND CÁC CẤP

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VỀ QUỐC HỘI CHO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Tú Anh - Hải Yến Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Hải Phòng 🕔05/07/2016

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, hôm nay, Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID GIG) tổ chức hội nghị "Giới thiệu về Quốc hội cho ứng cử viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV"

HẬU GIANG: KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND TỈNH LẦN THỨ HAI, KHÓA IX
👤Công Tràng, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Hậu Giang 🕔04/07/2016

Sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự tại kỳ họp thứ nhất, sáng 4-7 HĐND tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.

KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVIII
👤Tiến Dũng Truyền hình Quốc Hội Việt Nam tại Bắc Giang 🕔04/07/2016

Sáng ngày 03-07-2016, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh

KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẦM ĐỒNG KHÓA IX
👤Mai Anh - Hải Đăng Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Lâm Đồng 🕔04/07/2016

Hôm ngày 02-07-2016, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc kỳ họp thứ nhất khóa IX và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM
👤Như Thảo - Viết Bằng, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Bình Phước 🕔04/07/2016

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước vừa tiến hành họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NGÀY 03-07-2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/07/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/07/2016

Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương khai mạc Kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBDN nhiệm kỳ 2016-2021.

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/07/2016

Ngày 30-06-2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ngãi và Bình Phước, khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh quan trọng của UBND và HĐND.

QUẢNG NAM TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ
👤Mỹ Phượng - Việt Hà - Lê Anh, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Quảng Nam 🕔30/06/2016

Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khoá 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN MỘT SỐ TỈNH THÀNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/06/2016

Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã khai mạc kỳ họp thứ nhất, nghe kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bầu các chức danh kiện toàn bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/06/2016

Ngày 29-6, Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai mạc kỳ họp thứ nhất, nghe kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; và bầu các chức danh kiện toàn bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh:

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH LAI CHÂU
👤Vũ Thắng, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Lai Châu 🕔30/06/2016

Ngày 29-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa 14 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX
👤Chí Điển - Duy Hợp Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Cà Mau 🕔29/06/2016

sáng nay, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XV
👤Tú Anh - Hải Yến Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Hải Phòng 🕔29/06/2016

Sáng nay, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 khai mạc bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố, các Ủy viên UBND thành phố khóa 15 và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố.

HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
👤Tiến Dũng-Tiểu Bảo Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Thừa Thiên Huế 🕔29/06/2016

Tại Thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Tạp chí Thông tin đối ngoại và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa thiên-Huế vừa phối hợp tổ chức Hội nghị Cộng tác viên khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2016.