HĐND CÁC CẤP

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT QUỐC PHÒNG
👤Lê Anh –Nhật Huy 🕔22/07/2016

Sáng 22-7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII
👤Đỗ Tâm, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Nam Định 🕔22/07/2016

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 18 vừa họp phiên bế mạc....

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC, KHÓA 16, NHIỆM KỲ 2016-2021
👤Thùy Linh - Thanh Nga Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Vĩnh Phúc 🕔21/07/2016

Sau hơn 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NGÀY 19-07-2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/07/2016

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
👤Đỗ Tâm Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Nam Định 🕔20/07/2016

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tốt; Ngành giáo dục được duy trì thành tích cao.......

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVI
👤Đỗ Tâm - Phi Long, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Thái Bình 🕔18/07/2016

Chiều 15-7, kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI đã họp phiên bế mạc.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NGÀY 17-07-2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/07/2016

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII
👤Thùy Linh – Thanh Nga Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Phú Thọ 🕔15/07/2016

Sáng nay, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình, kế hoạch đề r

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVI
👤Đỗ Tâm - Phi Long Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Thái Bình 🕔15/07/2016

Sáng nay, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; nghe và thảo luận một số nội dung quan trọng của địa phương cần thực hiện trong thời gian tới.

KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
👤Vũ Thắng Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Lào Cai 🕔15/07/2016

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã tổ chức kỳ họp thứ II với nhiều nội dung quan trọng.

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X
👤Hoàng Thái - Lê Trang, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Bình Thuận 🕔14/07/2016

Sáng 14-7, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X họp phiên bế mạc.

SƠN LA: RÀ SOÁT, ĐỊNH HƯỚNG BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
👤Thúy Hà - Quang Dũng, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Sơn La 🕔14/07/2016

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và định hướng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2021.

HĐND TỈNH PHÚ THỌ, QUẢNG NGÃI VÀ ĐỒNG NAI KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 NHIỆM KỲ 2016 - 2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/07/2016

Ngày 13-7, HĐND tỉnh Phú Thọ, Quảng Ngãi và Đồng Nai khai mạc Kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm ụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thống nhất giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 và thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác của địa phương.

THỪA THIÊN - HUẾ: ĐỔI MỚI CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
👤Tiến Dũng - Tiểu Bảo Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Thừa Thiên Huế 🕔13/07/2016

Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XV nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,...

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII
👤Lê Quang Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Quảng Ngãi 🕔13/07/2016

Hôm nay, Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 12 chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.