DỰ BÁO THỜI TIẾT

PHÂN BÓN THẾ HỆ MỚI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NÔNG NGHIỆP
👤Sơn Tùng - Minh Chiến 🕔18/01/2021

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức chương trình ra mắt 2 sản phẩm phân bón thế hệ mới và tem thông minh QR Code thông minh trên bao bì sản phẩm

THÁI NGUYÊN TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/12/2020

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2020

BƯỞI PHÚC TRẠCH - THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 19.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 18.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 17.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 14.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 12.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 11.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 10.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 07.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 05.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 04.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2020

NÔNG NGHIỆP THỊ TRƯỜNG 03.11.2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2020