CHUYỂN ĐỘNG 365

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 15-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 14-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 13-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 12-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 11-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 10-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 09-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 07-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2018

HÀNG TRĂM CỬ NHÂN TƯƠNG LAI BỨC XÚC VÌ " THỰC TẬP LÀM CÔNG NHÂN"
👤Dương Âu 🕔07/04/2018

Thời gian gần đây, hàng trăm sinh viên Khoa Dệt may và Da giầy của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp liên tục phải kêu cứu vì kì thực tập kéo dài thêm tới 11 tuần so với 5 tuần của các khóa trước. Vì quá bức xúc với khối lượng công việc nhiều lại kéo dài ở nơi thực tập....

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 06-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 05-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 04-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 03-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 02-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/04/2018

CHUYỂN ĐỘNG 365 NGÀY 31-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2018