CÂU CHUYỆN HÔM NAY

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/06/2021

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2021

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội để hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng có khó khăn, thu nhập thấp tại cả khu vực đô thị và nông thôn....

CÂU CHUYỆN HÔM NAY - NGÀY 22/5/2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2021

ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, MINH BẠCH TRONG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/05/2021

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang tích cực thực hiện vận động bầu cử....

10 NĂM HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/05/2021

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 TIẾP TỤC BÙNG PHÁT
👤Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/05/2021

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 TIẾP TỤC BÙNG PHÁT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/05/2021

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/05/2021

Nhằm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các tổ chức Đoàn trong cả nước đã và đang có những cách làm phù hợp, thiết thực....

NHỮNG LÁ PHIẾU CỦA NIỀM TIN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/05/2021

ĐẢM BẢO ĐẠT TỶ LỆ NỮ TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/05/2021

CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA - KHƠI NGUỒN PHÁT TRIỂN
👤Khắc Phục - Quang Thái 🕔29/04/2021

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ 4 nêu rõ: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”....

TRÁCH NHIỆM CỦA CỬ TRI VỚI LÁ PHIẾU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/04/2021

Ngày 23/5 tới đây, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026....

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHOÁ XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/04/2021

Quốc hội khoá XIV là một nhiệm kỳ mà trong mỗi kỳ họp, mỗi năm trôi qua đều góp thêm những bước tiến mới trong công tác dân tộc, vai trò quyết định chính sách dân tộc của Quốc hội cũng ngày càng rõ nét....

ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU
👤Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/04/2021

ĐỀ ÁN TRỒNG 1 TỶ CÂY XANH - CẦN CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2021

Đề án 1 trồng 1 tỷ cây xanh vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành được coi là một giải pháp đáp ứng 2 mục tiêu: vừa giảm thiệt hại từ các tác động của biến đổi khí hậu, vừa cải thiện chất lượng rừng tự nhiên tại Việt Nam....