Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 14

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 69,621

Ngày đăng: 20/10/2020

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 14

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 14

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?