CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM – XU HƯỚNG TẤT YẾU

Chuyên mục: VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI | Lượt xem : 10,341

Ngày đăng: 06/07/2021

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM – XU HƯỚNG TẤT YẾU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là xu hướng tất yếu trên thế giới hiện nay. Tại Việt Nam, yêu cầu này càng trở nên quan trọng và cấp thiết, nhất là trong việc đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số cũng được xem là “thang thuốc” hiệu quả cho tương lai ngành nông nghiệp, thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?