BƯỚC TIẾN MỚI VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,798

Ngày đăng: 12/07/2021

BƯỚC TIẾN MỚI VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Theo Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021, công tác quản lý cư trú được chuyển từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử” thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mã số định danh cá nhân. Đây là bước chuyển quan trọng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, rút gọn thời gian cho công dân và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, từ đó cũng đặt ra đối với các ngành, địa phương cần có những dự báo, giải pháp dài hạn, tổng thể trước sức ép về cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội khi số người đăng ký thường trú, tạm trú tăng lên tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?