TIẾP TỤC ĐỔI MỚI KỲ HỌP QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG, ĐỔI MỚI VÌ DÂN

Chuyên mục: CHUYÊN ĐỀ QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,427

Ngày đăng: 21/10/2021

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI KỲ HỌP QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG, ĐỔI MỚI VÌ DÂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?