TÌM ĐƯỢC TIẾNG NÓI CHUNG GIỮA "BỐN NHÀ"

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,754

Ngày đăng: 20/09/2020

TÌM ĐƯỢC TIẾNG NÓI CHUNG GIỮA "BỐN NHÀ"

Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện trong các năm qua với các nhiệm vụ khoa học được đề ra là tạo nên các sản phẩm theo chuỗi từ nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đến khi có sản phẩm hàng hoá và lưu thông trên thị trường, đồng thời cũng là cầu nối giữa khoa học nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, bước đầu tạo nên chuỗi kinh tế tuần hoàn. Các nhiệm vụ khoa học của đề án đã giúp tìm được tiếng nói chung giữa bốn nhà: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?