SỨC BẬT HIỆU QUẢ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI BẮC NINH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,612

Ngày đăng: 27/07/2020

SỨC BẬT HIỆU QUẢ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI BẮC NINH

Từ nỗ lực của các cấp, ngành và sự chung tay góp sức của nhân dân, Bắc Ninh hiện đã có 97/97 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7/8 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?