NGĂN CHẶN "CHỢ MẠNG" ĐÔNG VẬT HOANG DÃ: CẦN MỘT CHẾ TÀI ĐỦ MẠNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 20,802

Ngày đăng: 07/07/2020

NGĂN CHẶN "CHỢ MẠNG" ĐÔNG VẬT HOANG DÃ: CẦN MỘT CHẾ TÀI ĐỦ MẠNH

Chương trình đề cập đến tình hình buôn bán động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã, đồng thời cũng đề cập đến những tồn tại trong việc xử lý các vi phạm về nội dung này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?