LỢI ÍCH KÉP TỪ MÔ HÌNH 9 CỘNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,088

Ngày đăng: 14/07/2020

LỢI ÍCH KÉP TỪ MÔ HÌNH 9 CỘNG

Luật Giáo dục sửa đổi được thông qua có hiệu lực từ 1/7/2020 có những điều khoản “mở đường” cho học sinh tốt nghiệp THCS được học nghề kết hợp học văn hóa, đủ điều kiện sẽ liên thông lên các trình độ cao hơn. Trong thực tế, chương trình 9+, đã được triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là cơ hội cho học sinh tốt nghiệp THCS có thể được vừa học văn hóa vừa học nghề từ sớm, rút ngắn thời gian đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nguồn nhân lực, góp phần giải được bài toàn phân luồng sau THCS

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?