LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH THEO CHỈ THỊ 08/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2020?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 14,861

Ngày đăng: 12/07/2020

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH THEO CHỈ THỊ 08/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2020?

Dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Là quốc gia cũng bị ảnh hưởng bởi dịch đại dịch toàn cầu này, sau 1 gần 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội, số người tìm đến nương tựa tại Ngôi nhà bình yên tăng gấp đôi. Kết quả các nghiên cứu về hậu quả của các đại dịch cho thấy, cùng với những thiệt hại về kinh tế thì những vấn đề xã hội, đặc biệt là bạo lực gia đình gia tăng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?