ĐỂ LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO THỰC SỰ ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 17,496

Ngày đăng: 23/07/2020

ĐỂ LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO THỰC SỰ ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Sau hai năm triển khai thực hiện Luật đã đi vào cuộc sống, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được đảm bảo ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên trong thời gian đầu, việc thực hiện một số nội dung trong Luật tín ngưỡng tôn giáo chưa thống nhất và gặp khó khăn khi triển khai thực hiện như: quy định về tổ chức tôn giáo; tổ chức tôn giáo trực thuộc; phân định chức sắc, chức việc; tiêu chí xác định địa bàn hoạt động tôn giáo; khó khăn trong việc xin phiếu lý lịch tư pháp. Vậy những vướng mắc này là do quy định hay thực thi?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?