LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM- NHỮNG VẦN ĐỀ MỚI CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 36,682

Ngày đăng: 02/04/2020

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM- NHỮNG VẦN ĐỀ MỚI CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội khóa XII, thông qua năm 2007 và có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2008 gồm 6 chương và 64 điều quy định về hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm bao gồm: phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch ; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?