CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 39,278

Ngày đăng: 01/04/2020

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và chuyển đổi số trong ngành giáo dục đào tạo là tất yếu nếu chúng ta muốn có những bứt phá trong phát triển KTXH, trong phát triển giáo dục, không bị bỏ lại trong cuộc CMCN 4.0. Để chuyển đổi số thành công, cần phải có sự đầu tư nguồn lực, quyết tâm thực hiện của tất cả các thành phần trong xã hội, đặc biệt phải hoàn thiện cơ sở pháp lý và khắc phục ngay được những hạn chế hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?