ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH CƠ KHÍ : CẦN MỘT SỰ QUAN TÂM ĐÚNG MỨC

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 33,718

Ngày đăng: 31/03/2020

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH CƠ KHÍ : CẦN MỘT SỰ QUAN TÂM ĐÚNG MỨC

Cơ khí là ngành công nghiệp xương sống để xây dựng nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Việt Nam là thị trường cơ khí rất lớn. Nguồn nhân lực dồi dào với truyền thống và bản chất cần cù, thông minh, khéo léo, nếu chúng ta dành nhiều công sức hơn, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, cùng với việc tạo lập và gắn kết mối quan hệ liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường thì ngành cơ khí của Việt Nam sẽ phát triển tương xứng với tiềm năng, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?