TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 88: ĐỔI MỚI ĐÃ ĐI ĐÚNG HƯỚNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 17,569

Ngày đăng: 07/10/2020

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 88: ĐỔI MỚI ĐÃ ĐI ĐÚNG HƯỚNG

Năm 2020, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức giám sát “việc thực hiện Nghị quyết số 88/QH13 và Nghị quyết số 51/QH14 của Quốc hội” nhằm đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện NQ của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đặc biệt đối với SGK lớp 1 năm học 2020-2021 của Chính phủ, các Bộ, ngành ở trung ương; công tác chuẩn bị và triển khai ở địa phương, cơ sở giáo dục. Từ đó đưa ra các kiến nghị về chính sách để tiếp tục triển khai các NQ của Quốc hội đạt hiệu quả cao hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?