THU HÚT ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 19,060

Ngày đăng: 16/09/2019

THU HÚT ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Lao động phi chính thức thường có việc làm bấp bênh, thiếu sự ổn định, thông thường là không có hợp đồng hoặc chỉ thoả thuận bằng miệng, thu nhập thấp với nhiều công việc nặng nhọc và đầy rủi ro. Đây là đối tượng dễ bị tổn thương, rất cần được hưởng các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên việc bao phủ bảo hiểm y tế mặc dù đạt đến 89% thì trong số 11% còn lại, lực lượng lao động phi chính thức lại chiếm một tỷ lệ khá lớn. Hiện cả nước có khoảng hơn 18 triệu lao động phi chính thức, đối tượng quan trọng để tạo ra của cải vật chất của đất nước nhưng theo một số nghiên cứu thì đây là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ rất thấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?