TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 13,887

Ngày đăng: 02/09/2019

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?