TĂNG CƯỜNG DỰ PHÒNG TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 24,318

Ngày đăng: 26/09/2019

TĂNG CƯỜNG DỰ PHÒNG TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Quỹ Bảo hiểm Y tế đã góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính Y tế, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ Y tế, từng bước đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, Bảo hiểm Y tế mới chỉ tập trung cho quá trình điều trị mà chưa chú trọng trong công tác phòng bệnh. Điều đáng nói, đầu tư cho dự phòng được cho là hiệu quả hơn so với đầu tư cho chữa bệnh, hơn nữa còn giảm chi phí, gánh nặng về kinh tế và giảm tỷ lệ tử vong do việc phát hiện bệnh muộn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?