GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,550

Ngày đăng: 20/09/2019

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cộng thêm yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế đòi hỏi nguồn nhân lực phải có khả năng thích ứng nhanh, đồng thời kiến thức, kỹ năng của người lao động phải luôn được đổi mới. Trong bối cảnh này, một người lao động không đơn giản là chỉ biết một việc, mà cần phải biết nhiều việc, để có thể thực hiện tốt các vị trí việc làm theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tất cả những yêu cầu này là những thách thức không hề nhỏ đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?