GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 18,852

Ngày đăng: 11/09/2019

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và chỉ bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan. Thực trạng này cho thấy bài toán về chất lượng nguồn nhân lực là thách thức lớn đối với Việt Nam. Điều này đặt ra yêu cầu cần chủ động và nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?