GIẢI PHÁP TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN GIẢI QUYẾT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 29,352

Ngày đăng: 26/09/2019

GIẢI PHÁP TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN GIẢI QUYẾT

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành mức giá dịch vụ y tế và lộ trình để thực hiện. Đến nay giá dịch vụ y tế đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương. Tuy nhiên việc điều chỉnh giá dịch vụ đảm bảo tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh vẫn còn phải bổ sung thêm chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản, thiết bị và vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc, cần phải có những giải pháp để triển

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?