CẦN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 100% HỒ SƠ KHÁM CHỮA BỆNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 22,938

Ngày đăng: 13/09/2019

CẦN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 100% HỒ SƠ KHÁM CHỮA BỆNH

Do nhân lực không đủ để thực hiện giám định toàn bộ số hồ sơ này nên bắt đầu từ năm 2012 bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thí điểm phương pháp giám định theo tỷ lệ và triển khai rộng rãi trên cả nước bắt đầu từ năm 2016. Theo đó chỉ giám định khoảng 30% hồ sơ và trừ theo tỷ lệ. Và vì chưa giám định đủ 100% hồ sơ nên bảo hiểm xã hội tổ chức giám định chuyên đề để giám định một số trường hợp bất thường được hệ thống công nghệ thông tin chỉ ra từ trung tâm giám định đa tuyến. Tuy nhiên việc thực hiện giám định bảo hiểm y tế đồng thời theo tỷ lệ và theo chuyên đề vẫn còn bất cập đối với cả BHXH và các bệnh viện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?