CẦN CÓ BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH BẢO HIỂM Y TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 17,604

Ngày đăng: 19/09/2019

CẦN CÓ BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH BẢO HIỂM Y TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Hiện hầu như không có cán bộ chuyên trách làm công tác bảo hiểm y tế ở địa phương, đây là vấn đề cần được đánh giá và nghiên cứu để có bổ sung trong Luật sửa đổi sắp tới, nhằm thực hiện hiệu quả việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?