AN TOÀN LAO ĐỘNG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC: CÓ LUẬT NHƯNG THỰC HIỆN CHƯA NGHIÊM

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,599

Ngày đăng: 04/09/2019

AN TOÀN LAO ĐỘNG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC: CÓ LUẬT NHƯNG THỰC HIỆN CHƯA NGHIÊM

Mặc dù Luật An toàn vệ sinh lao động đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đến khu vực phi chính thức. Luật đã chú trọng các quy định phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng cường cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, gắn an toàn vệ sinh lao động với bảo vệ môi trường…Tuy nhiên tình trạng mất an toàn lao động vẫn diễn ra nhiều, số vụ tai nạn lao động và số người mắc bệnh nghề nghiệp vẫn không ngừng gia tăng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?