TĂNG MỘT PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ LOẠI II - ĐÒI HỎI TỪ THỰC TIỄN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 19,478

Ngày đăng: 12/08/2019

TĂNG MỘT PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ LOẠI II - ĐÒI HỎI TỪ THỰC TIỄN

Kể từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành vào năm 2016, quy định các xã loại II như thị trấn Đu của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên chỉ còn một vị trí Phó Chủ tịch UBND xã, đó là lý do mà không chỉ UBND thị trấn Đu mà nhiều địa phương khác trên cả nước đang gặp khó khăn trong tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền. Vì vậy, việc tăng thêm một phó chủ tịch UBND ở các xã, phường, thị trấn loại II theo dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương tới đây, không chỉ là mong mỏi của chính quyền các địa phương mà còn là điều chỉnh xuất phát từ thực tiễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?