HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH - TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,582

Ngày đăng: 24/08/2019

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH - TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

Ưu đãi và chăm sóc người có công luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta kể từ khi Bác Hồ lấy ngày 27/7 là ngày Thương binh - Liệt sỹ. Trong suốt 72 năm qua, hệ thống pháp luật, chính sách ưu đãi người có công đã không ngừng được hoàn thiện, từ trợ cấp đến các ưu đãi xã hội như: chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về giáo dục, nhà ở…Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành các chính sách này đang bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, trong đó nhiều nhất là công tác giải quyết cho người có công chưa được hưởng chế độ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?