GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG DÒNG SÔNG ĐANG BỊ BỨC TỬ?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,661

Ngày đăng: 02/08/2019

GIẢI PHÁP NÀO CHO NHỮNG DÒNG SÔNG ĐANG BỊ BỨC TỬ?

Với đặc điểm nền văn minh lúa nước, từ bao đời nay, những dòng sông đã luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống của người dân Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn nước bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân; nhiều dòng sông còn mang lại nguồn lợi thủy sản phong phú. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, nhất là việc xả thải sai quy định của nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã dẫn đến tình trạng hàng loạt dòng sông tại nhiều địa phương đã và đang bị bức tử. Thực trạng này trực tiếp đe dọa đến đời sống của hàng triệu người dân cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?