SỬA ĐỔI PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,836

Ngày đăng: 30/07/2019

SỬA ĐỔI PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng. Qua mỗi thời kỳ phát triển của đất nước, chính sách này ngày một thể hiện đầy đủ, sâu sắc hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?