GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 18,445

Ngày đăng: 11/07/2019

GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, giáo dục trực tuyến đang là một xu thế bùng nổ trên thế giới. Hàng trăm trường đại học hàng đầu trên thế giới hiện nay đều tập trung phát triển mạnh giáo dục trực tuyến. Việt Nam cũng đã ghi những dấu ấn đáng kể trên bản đồ thị trường giáo dục trực tuyến thế giới khi là một trong những nước đi đầu về giáo dục trực tuyến ở thị trường Châu Á

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?