LUẬT KIẾN TRÚC: NÂNG CAO VAI TRÒ KIẾN TRÚC SƯ TRONG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 21,474

Ngày đăng: 22/04/2019

LUẬT KIẾN TRÚC: NÂNG CAO VAI TRÒ KIẾN TRÚC SƯ TRONG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Luật Kiến trúc được xây dựng với mục đích tạo công cụ pháp lý có hiệu lực cao để điều chỉnh cơ bản quá trình phát triển và tạo môi trường tốt cho hoạt động kiến trúc, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Trước thực tiễn, luật cần có những định hướng hành nghề và công tác đào tạo kiến trúc sư để mang lại hiệu quả kiến trúc đô thị, kinh tế – xã hội trong tương lai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?