CÒN NHIỀU RÀO CẢN PHÁT HUY QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 27,264

Ngày đăng: 22/04/2019

CÒN NHIỀU RÀO CẢN PHÁT HUY QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Để phát huy quyền lao động của Người khuyết tật, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam “không ai bị bỏ lại phía sau”, để những chủ trương rất nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho Người Khuyết tật được triển khai vào thực tế, cần tiếp tục xem xét hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về người khuyết tật, tạo điều kiện để người khuyết tật được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?