TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,287

Ngày đăng: 01/03/2019

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ

Với mục tiêu bảo đảm nguồn nhân lực là bác sĩ có tay nghề cao để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng cho người dân ở những khu vực khó khăn. Bộ Y tế đã triển khai Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn” gọi tắt là Dự án 585. Từ khi dự án được triển khai, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?