NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 17,402

Ngày đăng: 08/02/2019

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Năm 2019, 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GTVT là đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Trong đó, có các công trình trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua. Đây là 1 trong những nhiệm vụ thực hiện 3 đột phá chiến lược, đặc biệt là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó hạ tầng GTVT và hạ tầng đô thị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?