LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN SỬA ĐỔI?

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 56,875

Ngày đăng: 03/12/2019

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN SỬA ĐỔI?

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được ban hành đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng để thiết lập trật tự kỷ cương về trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên sau 10 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế; nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được quy định trong Luật hoặc không còn phù hợp, không đáp ứng yêu cầu thực tế gây nên nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?