TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 55,607

Ngày đăng: 19/11/2019

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Thực thi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, 28 tỉnh thành ven biển đã triển khai các hoạt động để quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo. Đây là phương thức quản lý mới được quy định trong Luật Tài Nguyên biển và Hải đảo nhằm khắc phục các xung đột, mâu thuẫn trong quản lý theo ngành, lĩnh vực; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển và hải đảo; thống nhất các hoạt động quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo phát triển bền vững nguồn tài nguyên biển và hải đảo. Đây cũng là thực tiễn tại các quốc gia trên thế giới cũng như một số mô hình đã triển khai ở Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?