ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) – THU HÚT NGUỒN LỰC XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG QUỐC GIA

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 60,627

Ngày đăng: 09/11/2019

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) – THU HÚT NGUỒN LỰC XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG QUỐC GIA

Quy định chi tiết cho hoạt động PPP mới chỉ dừng ở cấp nghị định, dẫn đến khung pháp lý không ổn định, liên tục phải điều chỉnh, gây nhiều bất lợi cho cả phía nhà nước và doanh nghiệp khi thực hiện các dự án PPP có quy mô đầu tư lớn, dài hạn. Trong bối cảnh này, việc ban hành một đạo luật riêng để bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của các pháp luật khác trong quá trình áp dụng là cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?