TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 34,228

Ngày đăng: 01/10/2019

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội gây nhức nhối cho nhân loại để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Ở Việt Nam trong những năm qua thì Đảng và nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật như là luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới bộ luật hình sự nhất là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?