PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 62,841

Ngày đăng: 23/10/2019

PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Trên thế giới và tại Việt Nam Trí tuệ nhân tạo được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều Quốc gia bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to lớn của trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt của đời sống xã hội. Tại Việt Nam, từ năm 2014 đến nay, trí tuệ nhân tạo đã lan toả đến hầu hết các ngành lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, cải cách nền hành chính công. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 14, trí tuệ nhân tạo đã lan toả đến Nghị trường Quốc hội. Lần đầu tiên, Quốc hội áp dụng trí tuệ nhân tạo vào điều hành kỳ họp, giúp thu hẹp dần khoảng cách giữa cuộc sống và luật pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?