CHƯƠNG TRÌNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN SỐ 80: HOÀ GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TOÀ ÁN BẢO ĐẢM HIỆU LỰC THI HÀNH BẰNG QUYỀN LỰC CỦA NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 35,359

Ngày đăng: 01/06/2020

CHƯƠNG TRÌNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN SỐ 80: HOÀ GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TOÀ ÁN BẢO ĐẢM HIỆU LỰC THI HÀNH BẰNG QUYỀN LỰC CỦA NHÀ NƯỚC

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tôn trọng quyền quyết định, tự định đoạt của đương sự; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý; không làm tăng bộ máy, tổ chức, biên chế của Tòa án. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có nhiều ưu điểm, giúp giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện mà không phải theo trình tự tố tụng tại Tòa án, nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực thi hành thỏa thuận của các bên bằng quyền lực của Nhà nước; do đó sẽ hạn chế đáng kể số lượng các vụ việc phải đưa ra Tòa án xét xử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?