CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 74: NÂNG CAO VỊ THẾ, UY TÍN CỦA TAND VIỆT NAM TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 45,328

Ngày đăng: 05/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 74: NÂNG CAO VỊ THẾ, UY TÍN CỦA TAND VIỆT NAM TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Nhận thức sâu sắc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập, hệ thống TAND đang có những bước đi thích hợp, vững chắc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Tòa án các nước; sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao chất lượng công tác của TAND các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?